Did you install EFF’s brilliant Privacy Badger or any other smart HTTP Cookie management tool? Or did you simply pick the privacy preference in your browser that ignores all third-party cookies? Did many websites you visit annoy you with permission-to-use-cookies pop-ups because of European legislation?

Guess what, it’s all been useless.

Herplaatste een bericht

Op zijn weblog doet Thomas Baekdal een pleidooi voor bruikbare veilige wachtwoorden in plaats van complexe wachtwoorden. Het kraken van het wachtwoord “this is fun” duurt bijvoorbeeld ruim 2500 jaar.

Beveiligingsbedrijven en IT-specialisten vertellen ons keer op keer dat we complexe, ingewikkelde wachtwoorden moeten gebruiken. Baekdal is van mening dat je veel beter een eenvoudig te onthouden wachtwoord kunt gebruiken. Dit soort wachtwoorden, zo onderbouwt hij, is in sommige gevallen zelfs nog veiliger dan complexe wachtwoorden.

Hij illustreert zijn betoog met een vergelijking van een wachtwoord van 6 willekeurige karakters met een van 3 eenvoudige woorden.

Het blijft natuurlijk wel nodig om aanvullende maatregelen te treffen. Gebruik nooit een en hetzelfde wachtwoord voor al je accounts. Gebruik niet de namen van je gezinsleden. Of woorden die met de betreffende website te maken hebben. Maar voor veel gebruikte accounts zoals Gmail, Twitter, Facebook of Hyves, zeker in combinatie met een smartphone is dit wel een uitkomst.