Help the Googlebot understand your web site [Scribbling.net]: “Webloggers: use the meta tags to help the Googlebot index only your permalinks, not your constantly changing front page. “

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *